საფოსტო გზავნილების განბაჟების გადასახადის ელექტრონულად გადახდა

გზავნილის ნომერი