აირჩიეთ გადახდის სისტემაგთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ აღნიშნული სერვისით თქვენს მიერ გადარიცხული თანხის სახაზინო ანგარიშზე ასახვა შეიძლება მოხდეს 2 სამუშაო დღის დაგვიანებით.